Imkersvereniging Hoeksche Waard

 

De Imkersvereniging Hoeksche Waard bestaat dit jaar 5 jaar. Na een moeilijke start door corona, begint de vereniging nu goed vorm te krijgen. Ze telt momenteel bijna 60 leden, waaronder imkers en ook andere geïnteresseerden in natuur, insecten en honingbijen. De Imkersvereniging Hoeksche Waard verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert imkers en geïnteresseerden in de Hoeksche Waard. Ons doel is het in stand houden en bevorderen van een gezonde insecten- en honingbijenstand. Voor imkers willen wij een ontmoetingsplaats zijn waar leden ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren, iedereen imkert op zijn eigen manier en juist dat maakt het interessant.

Vacatures bestuur

Op dit moment hebben wij een vacature voor Bestuursleden
We zoeken iemand met kennis van en/of affiniteit met biodiversiteit, insecten en honingbijen in het bijzonder.
Het bestuur bestaat uit 6 leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie algemene leden. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor de jaarverslagen en de financiële situatie van de vereniging. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd door het bestuur en de leden, zoals de imkercafés en de bijenmarkt. Jaarlijks organiseert de vereniging een basiscursus voor nieuwe imkers.
We zoeken bestuursleden die enthousiast zijn en een actieve bijdrage kunnen leveren. Bestuursleden zijn vrijwilligers die afzien van een vrijwilligers- en onkostenvergoeding.
Binnen het bestuur worden de taken verdeeld naar interesses en competenties.
Mocht je een bijdrage willen leveren aan het verder opbouwen van deze veelbelovende vereniging stuur dan je motivatie naar secretariaat@imkersvereniginghw.nl

Nieuws

Aziatische Hoornaar

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, wat betekent dat de soort hier niet thuishoort en zich zeer snel kan verspreiden over een groot oppervlak. In 2004 is één koningin in winterrust met een transport uit China in het zuiden van Frankrijk aangekomen en heeft daar een nest kunnen maken. Sinds 2011 komt deze hoornaar in geheel Frankrijk, een groot deel van Spanje, Portugal en België voor. In 2017 zijn de eerste nesten in Limburg en Zeeland gevonden. Nu ook in de Hoeksche Waard. Waarnemingen zijn gedaan in Puttershoek, Maasdam en Zuid-Beijerland.
Kenmerkend zijn de gele poten aan een overwegend zwart insect met een gele rand op het achterlichaam.De Aziatische hoornaar maakt 2 soorten nesten. In het voorjaar op een plek niet hoger dan 2 meter in een beschutte omgeving. Een afdakje van een houtopslag, in een schuurtje of ander rustig beschut plekje. Vanaf eind juni verhuist de kolonie naar de toppen van een boom op 20 tot 30 meter hoogte. Het nest kan zo groot worden als een skippybal en bestaat dan uit 1 koningin en wel 2000 werksters. In de maanden oktober-november kunnen uit 1 nest 50 tot 500 nieuwe koninginnen geboren worden.
De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor de biodiversiteit. Een volgroeid nest eet wel 11 kilo aan insecten. Ongeveer 30 tot 40% honingbijen, afhankelijk van de beschikbaarheid.
Maar ze eten dus ook 60 tot 70% andere insecten en dat terwijl de hoeveelheid insecten de laatste jaren al flink minder is geworden. Insecten etende vogels hebben het hierdoor al moeilijk. Dit zal dus verergeren als deze hoornaar zich massaal gaat vestigen in onze streek.
Voor de fruitteelt is deze wesp schadelijk doordat de AH vruchtschade veroorzaakt en de bestuiving in gevaar brengt door het eten van veel bestuivende insecten.  De veiligheid van mensen is in gevaar omdat deze wesp bij nestverstoring zéér agressief is. De wespen gaan massaal in de aanval en kunnen naast steken ook gif spuiten. 

Al met al reden om het vestigen en verspreiden van deze Aziatische hoornaar tegen te gaan. Enkele imkers zijn al begonnen met het opsporen van de aanwezige nesten. Zij doen dit met zogenaamde lokpotten. En lokpot bevat een niet giftig lokmiddel dat door een lont naar buiten wordt gebracht. Het doel is om wespen die op de pot gaan zitten waar te nemen. Een Aziatische hoornaar wordt gemerkt en weer losgelaten. Door te kijken in welke richting de hoornaar wegvliegt kan de informatie verkregen worden in welke richting het nest gezocht moet worden. Door de tijd te meten, totdat de hoornaar weer terugkomt, kan de afstand tot het nest berekend worden. 1 minute is ongeveer 100 meter afstand. Lokpotten worden in de openbare ruimt aan b.v. een lantarenpaal bevestigd.

De Hoeksche Waard is echter groot en de tijd dringt. De jonge koninginnen worden in de maanden oktober en november geboren. Het beste is dus als het nest voor deze tijd opgespoord en vernietigd wordt. Het vernietigen wordt door een professionele bestrijder, zonder gif, uitgevoerd. Doe dit nooit zelf. Door de agressiviteit van deze hoornaar bij het verstoren van het nest is dit zeer gevaarlijk.
Dit in tegenstelling tot een voedselzoekende hoornaar. Deze is minder opdringerig dan de bekende limonade wesp. Voor een enkele vliegende Aziatische hoornaar hoef je dan ook niet bang te zijn.

Opsporen nesten van de Aziatische hoornaar.
Om dit opsporen te bespoedigen roepen we alle inwoners van de Hoeksche Waard op om mee te helpen met zoeken. Mocht je een Aziatische hoornaar zien maak er dan een foto van en meldt dit op de website van Waarneming.nl. Zie je een lokpot met een Aziatische hoornaar meldt dit dan ook aan de persoon die de lokpot heeft opgehangen. De contactgegevens staan vaak onderaan de begeleidende tekst. Kijk in welke richting de hoornaar weer wegvliegt en noteer dit. Mocht je een gemerkte hoornaar zien en heb je tijd om even te wachten tot dat deze terug keert neem dan ook de tijd op en geef deze informatie door. Helemaal zijn we geholpen als je een nest in een boom weet te vinden. Meldt een nest ook op Waarneming.nl met een foto en de locatie van het nest. De bestrijder wordt dan gelijk geïnformeerd.