Imkersvereniging Hoeksche Waard

 

Visie

De Imkersvereniging Hoeksche Waard is een vereniging voor imkers met hart voor de honingbij, bestuivingsinsecten en de natuur in het algemeen. We stimuleren het imkeren in balans met de natuur. We willen mensen, jong en oud, betrekken in deze de fascinatie voor het imkeren in balans met de natuur door deze passie te delen en hiermee de honingbij de positie te geven die ze verdient in de natuur en ons voedselsysteem.

Missie

De Imkersvereniging Hoeksche Waard verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert imkers en geïnteresseerden in de Hoeksche Waard met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde honingbijenstand in balans met overige wilde bestuivers en de plek die insecten innemen in de natuur.

Daarnaast wil de vereniging een substantiële bijdrage gaan leveren aan relevant onderzoek m.b.t. de rol van de honingbij in het ecosysteem en de mogelijke verdringing van andere bestuivingsinsecten in Nederland. Over dit onderwerp wordt momenteel heel veel gespeculeerd zonder dat daar wetenschappelijke conclusies voor zijn.

Het bestuur bestaat uit enthousiaste en betrokken mensen.

Jaarlijks komt de vereniging bij elkaar voor de ledenvergadering. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten, zoals de Bijenmarkt. Leden dragen actief bij aan de vereniging.

 De Imkersvereniging Hoeksche Waard staat voor verantwoord Imkeren in balans met de natuur


Wij kunnen uw steun gebruiken:

Lid worden?

Sponsor worden?

Contact: secretariaat@imkersvereniginghw.nl